Glaries’in Gizlilik Politikası

Bu Uygulama, Kullanıcılarından bazı Kişisel Verileri toplamaktadır.

Bu belge, herhangi bir tarayıcının ayarlarındaki yazdır komutu kullanılarak başvuru amacıyla yazdırılabilir.

POLİTİKA ÖZETİ

Aşağıdaki amaçlar daihlinde ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak işlenen Kişisel Veriler:  

 • Üçüncü taraf hesaplarına erişim
 • Facebook hesabına erişim

İzinler: Hakkımda; Doğum günü; E-posta; Fotoğraflar

 • Reklam
 • Google Reklam Yöneticisi

Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri

 • Analizler
 • Google Analytics

Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri

 • Firebase için Google Analytics

Kişisel Veriler: Çerezler; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklamveren Kimliği veya IDFA); Kullanım verileri

 • Flurry Analytics

Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri; hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri

 • Harici platformlardan içerik görüntüleme
 • Google Maps aracı ve Spotify aracı

Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri

 • HERE Maps aracı

Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım verileri

 • Ödemelerin yapılması
 • Apple App Store üzerinden yapılan ödemeler

Kişisel Veriler: e-posta adresi; ilk adı; Ödeme bilgisi

 • Google Play Store üzerinden yapılan ödemeler

Kişisel Veriler: e-posta adresi; adı; telefon numarası

 • Hosting ve arkauç altyapısı
 • Firebase Cloud Firestore, Firebase Cloud İşlevleri ve Firebase Cloud Depolama

Kişisel Veriler: Kullanım Verileri; hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri

 • Google Cloud Depolama, Firebase Hosting ve Amazon Web Hizmetleri (AWS)

Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri

 • Altyapı izleme
 • Crashlytics

Kişisel Veriler: coğrafi konum; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklamveren Kimliği veya IDFA); hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri

 • Konum tabanlı etkileşimler
 • Sürekli olmayan coğrafi konum

Kişisel Veriler: coğrafi konum

 • Kişileri yönetme ve mesaj gönderme
 • Firebase Bildirimleri ve Firebase Cloud Mesajlaşma

Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri

 • Platform hizmetleri ve hosting
 • Google Play Store ve Apple App Store

Kişisel Veriler: Kullanım Verileri

 • Kayıt ve kimlik doğrulama
 • Firebase Kimlik Doğrulaması

Kişisel Veriler: e-posta adresi; adı; Soyadı; şifre; profil fotoğrafı; sosyal medya hesapları; Kullanıcı adı

 • Facebook Kimlik Doğrulaması

Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri

 • Apple ile Giriş

Kişisel Veriler: doğum tarihi; e-posta adresi; adı

 • Yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme
 • Google Analytics ile Yeniden Pazarlama

Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım verisi

İlgi alanına dayalı reklamcılığı devre dışı bırakma hakkında bilgi

Bu belgede listelenen hizmetlerden herhangi biri tarafından sağlanan herhangi bir devre dışı bırakma özelliğine ek olarak, Kullanıcılar, Çerez Politikasının özel bölümünde ilgi alanına dayalı reklamcılığın genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

İletişim bilgileri

  •  
 • Sahibi ve Veri Sorumlusu

Kharm Tech B.V. -
Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam - Hollanda

Sahibin iletişim adresi: info@kharmtech.com

POLİTİKANIN TAMAMI

Sahibi ve Veri Sorumlusu

Kharm Tech B.V. -
Herengracht 420, 1017BZ Amsterdam - Hollanda

Sahibin iletişim adresi: info@kharmtech.com

 

Toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın kendi başına veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar bulunmaktadır: Çerezler; Kullanım verisi; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklamveren Kimliği veya IDFA); ilk adı; Soyadı; e-posta adresi; Kullanıcı adı; şifre; profil fotoğrafı; sosyal medya hesapları; coğrafi konum; doğum tarihi; Ödeme bilgisi; telefon numarası.

Toplanan her bir Kişisel Veri türüyle ilgili tüm ayrıntılar, bu gizlilik politikasının ilgili bölümlerinde veya Veri toplamadan önce görüntülenen özel açıklama metinlerinde sağlanır.

Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir veya Kullanım Verileri olması durumunda, bu Uygulamayı kullanırken otomatik olarak toplanabilir.

Aksi belirtikmediği takdirde, bu Uygulama tarafından talep edilen tüm Veriler zorunludur ve bu Verilerin sağlanmaması, bu Uygulamanın hizmetlerini sunmasını imkansız hale getirebilir. Bu Uygulamanın bazı Verilerin zorunlu olmadığını özellikle belirttiği durumlarda, Kullanıcılar Hizmetin kullanılabilirliği veya işleyişi üzerinde herhangi bir sonuç doğurmadan bu Verileri iletmemekte serbesttir.

Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan kullanıcılar, Sahip ile iletişime geçebilirler.

Bu Uygulama veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü taraf hizmetlerin sahipleri tarafından Çerezlerin veya diğer izleme araçlarının herhangi bir kullanımı, bu belgede açıklanan diğer amaçlara ek olarak Kullanıcı tarafından istenen Hizmetin sağlanması amacına hizmet eder. ve varsa Çerez Politikasında.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan herhangi bir üçüncü taraf Kişisel Verisinden sorumludur ve Verileri Sahibine sağlamak için üçüncü tarafın onayına sahip olduklarını teyit ederler.

Verilerin işlenme şekli ve yeri

Işlem yöntemleri

Sahip, Verilerin yetkisiz erişimini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya yetkisiz imha edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemlerini alır.

Veri işleme, bilgisayarlar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak, kesinlikle belirtilen amaçlarla ilgili kurumsal prosedürler ve modlar izlenerek gerçekleştirilir. Sahibine ek olarak, bazı durumlarda, Verilere, bu Uygulamanın işleyişiyle ilgili (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya harici taraflar (üçüncü kişiler gibi) ile ilgili belirli türdeki sorumlu kişiler tarafından erişilebilir olabilir. Taraf teknik hizmet sağlayıcıları, posta taşıyıcıları, barındırma sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları) gerekirse, Sahibi tarafından Veri İşlemcileri olarak atanır. Bu tarafların güncellenmiş listesi herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir.

İşlemenin yasal dayanağı

Sahip, aşağıdakilerden biri geçerliyse Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcılar bir veya daha fazla özel amaç için onay vermişse. Not: Bazı mevzuatlar uyarınca, Sahibin, Kullanıcı bu tür işlemeye itiraz edene kadar (“vazgeçme”) Kişisel Verileri, rızaya veya aşağıdaki yasal dayanaklardan herhangi birine dayanmak zorunda kalmadan işlemesine izin verilebilir. Ancak bu, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu durumlarda geçerli değildir;
 • Kullanıcı ile bir sözleşmenin ifası ve/veya herhangi bir sözleşme öncesi yükümlülük için Verilerin sağlanması gereklidir;
 • Mal Sahibinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uyulması için işlemin gerekli olması;
 • işlem, kamu yararına veya Mal Sahibine verilen resmi yetkinin kullanılmasına yönelik yürütülen bir görevle ilgilidir;
 • Sahip veya üçüncü bir şahıs tarafından izlenen meşru menfaatlerin amaçları için işlemenin gerekli olması. 

Her durumda, Sahip, işleme için geçerli olan belirli yasal temeli ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal mı yoksa sözleşmeye dayalı bir gereklilik mi yoksa bir sözleşmeye girmek için gerekli bir gereklilik mi olduğu konusunda memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Yer

Veriler, Sahibin işletme ofislerinde ve işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenir.

Kullanıcının konumuna bağlı olarak, veri aktarımları, Kullanıcı Verilerinin kendi ülkeleri dışında bir ülkeye aktarılmasını içerebilir. Kullanıcılar, bu tür aktarılan Verilerin işlendiği yer hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin işlenmesiyle ilgili ayrıntıları içeren bölümü kontrol edebilir.

Kullanıcılar ayrıca Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye veya uluslararası kamu hukuku tarafından yönetilen veya BM gibi iki veya daha fazla ülke tarafından kurulan herhangi bir uluslararası kuruluşa veri aktarımlarının yasal dayanağı ve alınan güvenlik önlemleri hakkında Sahibi tarafından Verilerini korumak için bilgi edinme hakkına sahiptir.Böyle bir aktarım gerçekleşirse, Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerini kontrol ederek daha fazla bilgi edinebilir veya iletişim bölümünde verilen bilgileri kullanarak Sahip ile görüşebilir.

Saklama süresi

Kişisel Veriler, toplanma amacının gerektirdiği süre boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Bu nedenle?

 

 • Sahip ve Kullanıcı arasındaki bir sözleşmenin ifası ile ilgili amaçlar için toplanan Kişisel Veriler, söz konusu sözleşme tamamen yerine getirilene kadar saklanacaktır.
 • Sahibin meşru menfaatleri için toplanan Kişisel Veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Kullanıcılar, bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Sahip ile iletişime geçerek Sahip tarafından izlenen meşru menfaatlerle ilgili belirli bilgileri bulabilirler.

Kullanıcı, bu tür işlemeye izin verdiğinde, söz konusu onay geri alınmadığı sürece, Sahibin Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamasına izin verilebilir. Ayrıca, Mülk Sahibi, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerektiğinde veya bir makamın emriyle Kişisel Verileri daha uzun bir süre saklamak zorunda kalabilir.

Saklama süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinecektir. Bu nedenle, erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşınabilirliği hakkı, saklama süresi sona erdikten sonra uygulanamaz.

İşlemin amaçları

Kullanıcıya ilişkin Veriler, Sahibinin Hizmetini sunması, yasal yükümlülüklerine uyması, yaptırım taleplerine yanıt vermesi, hak ve menfaatlerini (veya Kullanıcılarının veya üçüncü şahısların haklarını) koruması, herhangi bir kötü niyetli veya hileli faaliyeti tespit etmesi, aşağıdakilerin yanı sıra: Analitik, Üçüncü taraf hesaplarına erişim, Kişileri yönetme ve mesaj gönderme, Barındırma ve arka uç altyapısı, Kayıt ve kimlik doğrulama, Altyapı izleme, Harici platformlardan içerik görüntüleme, Reklamcılık, Platform hizmetleri ve barındırma, Konum tabanlı etkileşimler , Ödemeleri işleme ve Yeniden Pazarlama ve davranışsal hedefleme.

Her bir amaç için kullanılan Kişisel Veriler hakkında özel bilgiler için Kullanıcı, “Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler” bölümüne başvurabilir.

Bu Uygulama tarafından istenen Facebook izinleri

Bu Uygulama, Kullanıcının Facebook hesabıyla işlem yapmasına ve bu hesaptan Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgi almasına izin veren bazı Facebook izinleri isteyebilir. Bu hizmet, bu Uygulamanın, Facebook Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağındaki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.

Aşağıdaki izinler hakkında daha fazla bilgi için Facebook izin belgelerine ve Facebook gizlilik politikasına bakın.

İstenen izinler şunlardır:

Temel Bilgiler

Varsayılan olarak bu, kimlik, ad, resim, cinsiyet ve yerel ayarları gibi belirli Kullanıcı Verilerini içerir. Arkadaşlar gibi Kullanıcının belirli bağlantıları da mevcuttur. Kullanıcı Verilerinden daha fazlasını herkese açık hale getirdiyse, daha fazla bilgi mevcut olacaktır.

Hakkımda

Profilin 'Hakkımda' bölümüne erişim sağlar.

Doğum Günü

Doğum gününe erişim sağlar.

Eposta

Kullanıcının birincil e-posta adresine erişim sağlar.

Fotoğraflar

Kullanıcının yüklediği fotoğraflara ve Kullanıcının etiketlendiği fotoğraflara erişim sağlar.

 

Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiler

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlarla ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

 • Üçüncü taraf hesaplarına erişim

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın bir üçüncü taraf hizmetteki hesabınızdaki Verilere erişmesine ve onunla eylemler gerçekleştirmesine izin verir.

Bu hizmetler otomatik olarak etkinleştirilmez, ancak Kullanıcı tarafından açık yetkilendirme gerektirir.

Facebook hesabına erişim (Facebook, Inc.)

Bu hizmet, bu Uygulamanın, Facebook, Inc. tarafından sağlanan Facebook sosyal ağındaki Kullanıcı hesabına bağlanmasına izin verir.

İstenen izinler: Hakkımda; Doğum günü; E-posta; Fotoğraflar.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri – Gizlilik Politikası.

 

 • Reklam

Bu hizmet türü, Kullanıcı Verilerinin reklam iletişimi amacıyla kullanılmasına izin verir. Bu iletişimler, muhtemelen Kullanıcının ilgi alanlarına dayalı olarak, bu Uygulamada başlıklar ve diğer reklamlar şeklinde görüntülenir.

Bu, tüm Kişisel Verilerin bu amaçla kullanıldığı anlamına gelmez. Bilgi ve kullanım koşulları aşağıda gösterilmiştir.

Aşağıda listelenen hizmetlerden bazıları, Kullanıcıları tanımlamak için İzleyicileri kullanabilir veya davranışsal yeniden hedefleme tekniğini kullanabilir, yani bu Uygulama dışında tespit edilenler de dahil olmak üzere Kullanıcının ilgi alanlarına ve davranışlarına göre uyarlanmış reklamlar görüntüleyebilir. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili hizmetlerin gizlilik politikalarını kontrol edin.

Bu tür hizmetler genellikle bu tür izlemeyi devre dışı bırakma olanağı sunar. Aşağıdaki hizmetlerden herhangi biri tarafından sunulan herhangi bir devre dışı bırakma özelliğine ek olarak Kullanıcılar, bu belgedeki "İlgi alanına dayalı reklamcılıktan nasıl vazgeçilir" bölümünde ilgi alanına dayalı reklamcılığın genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilir. 

Google Reklam Yöneticisi (Google Ireland Limited)

Google Reklam Yöneticisi, Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve Sahibin, bu belgede aksi belirtilmedikçe, Sahibinin doğrudan ilişkisinin olmadığı harici reklam ağlarıyla bağlantılı olarak reklam kampanyaları yürütmesine olanak tanıyan bir reklamcılık hizmetidir. Kullanıcılar, çeşitli reklam ağları tarafından izlenmekten vazgeçmek için Youronlinechoices'i kullanabilir. Google'ın veri kullanımını anlamak için Google'ın iş ortağı politikasına bakın.

Bu hizmet, bu Uygulamanın kullanımını ve sunulan reklamlar, ürünler ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı davranışlarını izleyen "Çift Tıklama" Çerezini kullanır.

 Kullanıcılar, Google Reklam Ayarları'na giderek tüm DoubleClick Çerezlerini devre dışı bırakmaya karar verebilir.

İşlenen Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri.

İşlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

 • Analizler

Bu bölümde yer alan hizmetler, Sahibin web trafiğini izlemesini ve analiz etmesini sağlar ve Kullanıcı davranışını takip etmek için kullanılabilir.

 

 

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analiz hizmetidir. Google, bu Uygulamanın kullanımını izlemek ve incelemek, faaliyetleri hakkında raporlar hazırlamak ve bunları diğer Google hizmetleriyle paylaşmak için toplanan Verileri kullanır.
Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan Verileri kullanabilir.

İşlenen Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri.

İşlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası - Fesih.

Firebase için Google Analytics (Google LLC)

Firebase için Google Analytics veya Firebase Analytics, Google LLC tarafından sağlanan bir analiz hizmetidir.
Google'ın Veri kullanımını anlamak için Google'ın iş ortağı politikasına bakın.

 

Firebase Analytics, Verileri, Kilitlenme Raporlama, Kimlik Doğrulama, Uzaktan Yapılandırma veya Bildirimler gibi Firebase tarafından sağlanan diğer araçlarla paylaşabilir. Kullanıcı, Sahibi tarafından kullanılan diğer araçlar hakkında ayrıntılı bir açıklama bulmak için bu gizlilik politikasını kontrol edebilir.

 

Bu Uygulama, Firebase Analytics hizmetini çalıştırmak için mobil cihazlar için tanımlayıcılar ve çerezlere benzer teknolojiler kullanır.

 

Kullanıcılar, cep telefonları için cihaz reklam ayarları gibi geçerli cihaz ayarları aracılığıyla veya varsa bu gizlilik politikasının Firebase ile ilgili diğer bölümlerindeki talimatları izleyerek belirli Firebase özelliklerinden vazgeçebilir.

İşlenen Kişisel Veriler: Çerezler; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklamveren Kimliği veya IDFA); Kullanım verileri.

İşlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası.

Flurry Analytics (Flurry, Inc.)

Flurry Analytics, Yahoo! Inc.tarafından sağlanan bir analiz hizmetidir. 

Bu hizmet, mobil uygulama analizleri için tasarlanmıştır ve telefonunuz hakkında Flurry Analytics gizlilik politikasında vurgulanan çeşitli bilgileri toplayabilir.

Kullanıcı vazgeçmeyi seçerse, Flurry, sağlanan MAC adresi ve/veya cihaz tanımlayıcısı tarafından tanımlanan cihaz için verileri izlemeyi ileride durduracaktır. Analitik hizmet takibi, Flurry ağındaki tüm uygulamalarda duracaktır.

İşlenen Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri; hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri.

İşlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası – Fesih.

 • Harici platformlardan içerik görüntüleme

Bu hizmet türü, harici platformlarda barındırılan içeriği doğrudan bu Uygulamanın sayfalarından görüntülemenize ve bunlarla etkileşime girmenize olanak sağlar.

Bu hizmet türü, Kullanıcılar kullanmasa bile hizmetin yüklendiği sayfalar için web trafiği verilerini toplamaya devam edebilir.

Google Maps aracı (Google Ireland Limited)

Google Haritalar, Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve bu Uygulamanın bu tür içeriği sayfalarına dahil etmesine izin veren bir harita görselleştirme hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri

 

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

Spotify aracı (Spotify AB)

Spotify, Spotify AB tarafından sağlanan ve bu Uygulamanın bu tür içeriği sayfalarına dahil etmesine izin veren bir sesli içerik dağıtım hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Çerezler; Kullanım verileri.

Işlem yeri: İsveç – Gizlilik Politikası.

HERE Maps aracı (HERE Global B.V)

HERE Maps, HERE Global B.V tarafından sağlanan ve bu Uygulamanın bu tür içeriği sayfalarına dahil etmesine izin veren bir harita görselleştirme hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım verileri. 

İşlem yeri: Hollanda – Gizlilik Politikası.

 • Ödemeleri gerçekleştirmek

Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama kredi kartı, banka havalesi veya harici ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla diğer yollarla yapılan ödemeleri işler. Genel olarak ve aksi belirtilmedikçe, Kullanıcılardan ödeme ayrıntılarını ve kişisel bilgilerini doğrudan bu tür ödeme hizmeti sağlayıcılarına vermeleri istenir. Bu Uygulama, bu tür bilgilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili değildir: bunun yerine, yalnızca ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından ödemenin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin bir bildirim alacaktır.

Apple App Store ile yapılan ödemeler (Apple Inc.)

Bu Uygulama, Apple Inc. tarafından sağlanan ve Sahibin uygulamanın kendisini veya uygulama içi satın alımları satın alma teklifinde bulunmasına izin veren bir ödeme hizmetini kullanır.

 

Satın alma işlemlerini tamamlamak için işlenen Kişisel Veriler, App Store'un gizlilik politikasında açıklandığı şekilde Apple tarafından işlenir.

İşlenen Kişisel Veriler: e-posta adresi; ilk adı; Ödeme bilgisi.

Işlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası. 

Google Play Store ile yapılan ödemeler (Google Ireland Limited)

Bu Uygulama, Google Ireland Limited tarafından sağlanan ve Sahibin uygulamanın kendisini veya uygulama içi satın alma işlemlerini sunmasına olanak tanıyan bir ödeme hizmetini kullanır.

 

Satın alma işlemlerini tamamlamak için işlenen Kişisel Veriler, Google Play mağazasının gizlilik politikasında açıklandığı şekilde Google tarafından işlenir.

İşlenen Kişisel Veriler: e-posta adresi; ilk adı; telefon numarası.

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

 • Hosting ve arkauç altyapısı

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın çalışmasını ve dağıtılmasını sağlayan Verileri ve dosyaları barındırmanın yanı sıra bu Uygulamanın belirli özelliklerini veya bölümlerini çalıştırmak için hazır bir altyapı sağlama amacına sahiptir. Bu hizmetlerden bazıları coğrafi olarak dağıtılmış sunucular aracılığıyla çalışır ve Kişisel Verilerin depolandığı gerçek konumun belirlenmesini zorlaştırır.

Firebase Cloud Firestore (Google LLC)

Firebase Cloud Firestore, Google LLC tarafından sağlanan bir barındırma ve arka uç hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri; hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: Birleşim Devletler – Gizlilik Politikası.

Firebase Cloud Functions (Google LLC)

Firebase Cloud Functions, Google LLC tarafından sağlanan bir barındırma ve arka uç hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri; hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri. 

İşlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası.

Google Cloud Depolama (Google LLC)

Google Cloud Depolama, Google LLC tarafından sağlanan bir barındırma hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: Birleşik Krallık – Gizlilik Politikası.

Firebase Cloud Depolama (Google Ireland Limited)

Firebase Cloud Depolama, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir barındırma hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri; hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

Firebase Hosting (Google Ireland Limited)

Firebase Hosting, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir barındırma hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası. 

Amazon Web Hizmetleri (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

Amazon Web Services (AWS), Amazon Web Services, Inc. tarafından sağlanan bir barındırma ve arka uç hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: Birleşik Krallık – Gizlilik Politikası.

 • Altyapı izleme

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın bileşenlerinin kullanımını ve davranışını izlemesine olanak tanır, böylece performansı, çalışması, bakımı ve sorun gidermesi geliştirilebilir.

Hangi Kişisel Verilerin işleneceği, işlevi bu Uygulamanın faaliyetlerini filtrelemek olan bu hizmetlerin özelliklerine ve uygulama şekline bağlıdır.

Crashlytics (Google Ireland Limited)

Crashlytics, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir izleme hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: coğrafi konum; reklam için benzersiz cihaz tanımlayıcıları (örneğin, Google Reklamveren Kimliği veya IDFA); hizmetin gizlilik politikasında belirtildiği gibi çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

 • Konuma dayalı etkileşimler

Sürekli olmayan coğrafi konum (bu Uygulama)

 

Bu Uygulama, konum tabanlı hizmetler sağlamak için Kullanıcı konum Verilerini toplayabilir, kullanabilir ve paylaşabilir.

Çoğu tarayıcı ve cihaz, varsayılan olarak bu özelliği devre dışı bırakmak için araçlar sağlar. Açık yetki verilmişse, Kullanıcının konum verileri bu Uygulama tarafından izlenebilir.

Kullanıcının coğrafi konumu, Kullanıcının özel isteği üzerine veya Kullanıcının mevcut konumunu uygun alanda belirtmediği durumlarda sürekli olmayan bir şekilde belirlenir ve uygulamanın konumu otomatik olarak algılamasına olanak tanır. 

İşlenen Kişisel Veriler: coğrafi konum.

 

 

 

 • Kişileri yönetme ve mesaj gönderme

Bu hizmet türü, Kullanıcı ile iletişim kurmak için e-posta kişileri, telefon kişileri veya diğer iletişim bilgilerini içeren bir veritabanını yönetmeyi mümkün kılar.

Bu hizmetler ayrıca, mesajın Kullanıcı tarafından görüntülendiği tarih ve saatin yanı sıra, örneğin mesajda bulunan bağlantılara tıklayarak Kullanıcının mesajla ne zaman etkileşime girdiğine ilişkin verileri de toplayabilir.

Firebase Bildirimleri (Google LLC)

Firebase Bildirimleri, Google LLC tarafından sağlanan bir mesaj gönderme hizmetidir. Firebase Bildirimleri, analitik tabanlı kitleleri hedeflemek ve açılış ve dönüşüm olaylarını izlemek için Firebase Analytics ile entegre edilebilir.

İşlenen Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası.

Firebase Cloud Mesajlaşma (Google Inc.)

Firebase Cloud Messaging, Google, Inc. tarafından sağlanan bir mesaj gönderme hizmetidir. Firebase Cloud Messaging, Sahibin Android, iOS ve web gibi platformlarda Kullanıcılara mesaj ve bildirim göndermesine olanak tanır. Mesajlar tek cihazlara, cihaz gruplarına veya belirli konulara veya Kullanıcı segmentlerine gönderilebilir.

İşlenen Kişisel Veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası.

 • Platform hizmetleri ve hosting

Bu hizmetler, bu Uygulamanın temel bileşenlerini barındırma ve çalıştırma amacına sahiptir, bu nedenle bu Uygulamanın birleşik bir platform içinden sağlanmasına izin verir. Bu tür platformlar, Sahibine çok çeşitli araçlar sağlar - ör. analitik, kullanıcı kaydı, yorum yapma, veri tabanı yönetimi, e-ticaret, ödeme işleme – Kişisel Verilerin toplanmasını ve işlenmesini ifade eder.

Bu hizmetlerden bazıları coğrafi olarak dağıtılmış sunucular aracılığıyla çalışır ve Kişisel Verilerin depolandığı gerçek konumun belirlenmesini zorlaştırır.

Google Play Store (Google Ireland Limited)

Bu Uygulama, Google Ireland Limited tarafından sağlanan mobil uygulamaların dağıtımı için bir platform olan Google Play Store'da dağıtılmaktadır.

 

Bu uygulama mağazası aracılığıyla dağıtıldığı için Google, kullanım ve teşhis verilerini toplar ve toplu bilgileri Sahip ile paylaşır. Bu bilgilerin çoğu, katılım temelinde işlenir.

 

Kullanıcılar, doğrudan cihaz ayarları aracılığıyla bu analiz özelliğinden vazgeçebilir. Analiz ayarlarının nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri.

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

Apple App Store (Apple Inc.)

Bu Uygulama, Apple Inc. tarafından sağlanan mobil uygulamaların dağıtımı için bir platform olan Apple App Store'da dağıtılır.

 

Apple, bu uygulama mağazası aracılığıyla dağıtıldığı için temel analizleri toplar ve Sahibin kullanım analizi verilerini görüntülemesini ve bu Uygulamanın performansını ölçmesini sağlayan raporlama özellikleri sağlar. Bu bilgilerin çoğu, katılım temelinde işlenir.

 

Kullanıcılar, doğrudan cihaz ayarları aracılığıyla bu analiz özelliğinden vazgeçebilir. Analiz ayarlarının nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi bu sayfada bulabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Veriler: Kullanım Verileri.

Işlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası.

 • Kayıt ve kimlik doğrulama

Kullanıcılar kaydolarak veya kimliklerini doğrulayarak bu Uygulamanın kendilerini tanımlamasına ve kendilerine özel hizmetlere erişmelerine izin verir.

Aşağıda açıklananlara bağlı olarak, üçüncü taraflar kayıt ve kimlik doğrulama hizmetleri sağlayabilir. Bu durumda, bu Uygulama, kayıt veya tanımlama amacıyla bu üçüncü taraf hizmetler tarafından saklanan bazı Verilere erişebilecektir.

Firebase Kimlik Doğrulaması (Google Ireland Limited)

Firebase Authentication, Google Inc. tarafından sağlanan bir kayıt ve kimlik doğrulama hizmetidir. Kayıt ve kimlik doğrulama sürecini basitleştirmek için Firebase Authentication, üçüncü taraf kimlik sağlayıcılarından yararlanabilir ve bilgileri platformuna kaydedebilir.

İşlenen Kişisel Veriler: e-posta adresi; ilk adı; Soyadı; şifre; profil fotoğrafı; sosyal medya hesapları; Kullanıcı adı.

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

Facebook Kimlik Doğrulaması (Facebook, Inc.)

Facebook Kimlik Doğrulaması, Facebook, Inc. tarafından sağlanan bir kayıt ve kimlik doğrulama hizmetidir ve Facebook sosyal ağına bağlıdır.

İşlenen Kişisel Veriler: Hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli Veri türleri.

Işlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası.

Apple ile Giriş (Apple Inc.)

Apple ile Giriş Yap, Apple Inc tarafından sağlanan bir kayıt ve kimlik doğrulama hizmetidir. Kullanıcıların e-posta adreslerini vermelerinin gerektiği durumlarda, Apple ile Giriş Yap, mesajları otomatik olarak doğrulanmış kişisel e-postalarına ileten Kullanıcılar adına özel bir geçiş adresi oluşturabilir. hesap - bu nedenle gerçek e-posta adreslerini Sahibinden koruyor.

İşlenen Kişisel Veriler: doğum tarihi; e-posta adresi; adı.

Işlem yeri: Birleşik Devletler – Gizlilik Politikası.

 

 • Yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme

Bu hizmet türü, bu Uygulamanın ve ortaklarının, bu Uygulamanın Kullanıcı tarafından geçmiş kullanımına dayalı olarak reklamları bilgilendirmesine, optimize etmesine ve sunmasına olanak tanır.

Bu etkinlik, Kullanım Verilerinin izlenmesi ve daha sonra yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme etkinliğini yöneten ortaklara aktarılan bilgileri toplamak için İzleyiciler kullanılarak kolaylaştırılır. 

Bazı hizmetler, e-posta adres listelerine dayalı bir yeniden pazarlama seçeneği sunar.

Bu tür hizmetler genellikle bu tür izlemeyi devre dışı bırakma olanağı sunar. Aşağıdaki hizmetlerden herhangi biri tarafından sunulan herhangi bir devre dışı bırakma özelliğine ek olarak Kullanıcılar, bu belgedeki "İlgi alanına dayalı reklamcılıktan nasıl vazgeçilir" bölümünde ilgi alanına dayalı reklamcılığın genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilir. 

Google Analytics ile Yeniden Pazarlama (Google Ireland Limited)

Google Analytics ile Yeniden Pazarlama, Google Analytics ve İzleyicileri tarafından gerçekleştirilen izleme etkinliğini Google Ads reklamcılık ağı ve Doubleclick Çerezine bağlayan, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme hizmetidir.

İşlenen Kişisel Veriler: İzleyiciler; Kullanım verileri.

Işlem yeri: İrlanda – Gizlilik Politikası.

İlgi alanına dayalı reklamcılığı devre dışı bırakma hakkında bilgi

Bu belgede listelenen hizmetlerden herhangi biri tarafından sağlanan herhangi bir devre dışı bırakma özelliğine ek olarak, Kullanıcılar, Çerez Politikasının özel bölümünde ilgi alanına dayalı reklamcılığın genel olarak nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Kullanıcıların hakları

Kullanıcılar, Sahibi tarafından işlenen Verileri ile ilgili belirli hakları kullanabilir.

Özellikle, Kullanıcılar aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 

 • Onaylarını herhangi bir zamanda geri çekmek. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesine daha önce izin verdikleri durumlarda, onaylarını geri alma hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesine itiraz etmek. Kullanıcıların, işlemenin rıza dışında yasal bir temelde gerçekleştirilmesi halinde, Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkı vardır. Daha fazla ayrıntı aşağıdaki özel bölümde verilmiştir.
 • Verilerine erişim. Kullanıcılar, Verilerin Sahip tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, işlemenin belirli yönleriyle ilgili açıklama alma ve işlenmekte olan Verilerin bir kopyasını alma hakkına sahiptir.
 • Doğrulayın ve düzeltme isteyin. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu doğrulama ve güncellenmesini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir.
 • Verilerinin işlenmesini kısıtlamak. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptir. Bu durumda, Sahip, Verilerini saklamak dışında herhangi bir amaçla işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerinin silinmesini veya başka bir şekilde kaldırılmasını sağlamak. Kullanıcılar, belirli koşullar altında Verilerinin Sahibinden silinmesini talep etme hakkına sahiptir.
 • Verilerini alınması ve başka bir denetleyiciye aktarılması. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma ve teknik olarak mümkünse, herhangi bir engel olmaksızın başka bir denetleyiciye iletme hakkına sahiptir. Bu hüküm, Verilerin otomatik yöntemlerle işlenmesi ve işlemenin Kullanıcının rızasına, Kullanıcının parçası olduğu bir sözleşmeye veya sözleşme öncesi yükümlülüklerine dayanması koşuluyla geçerlidir.
 • Şikayette bulunma. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamlarına bir talepte bulunma hakkına sahiptir.

İşleme itiraz etme hakkıyla ilgili ayrıntılar

Kişisel Verilerin bir kamu yararı için, Sahibine tanınan resmi bir yetkinin kullanılması veya Sahibin izlediği meşru çıkarların amaçları doğrultusunda işlendiği durumlarda, Kullanıcılar, kendi özel durumlarıyla ilgili bir gerekçe sunarak bu tür işlemeye itiraz edebilirler. itirazı haklı çıkarmak.

Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesi halinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin herhangi bir zamanda bu işleme itiraz edebileceklerini bilmelidirler. Sahibinin Kişisel Verileri doğrudan pazarlama amacıyla işleyip işlemediğini öğrenmek için Kullanıcılar bu belgenin ilgili bölümlerine başvurabilir.

Bu hakların nasıl kullanılacağı

Kullanıcı haklarını kullanma talepleri, bu belgede verilen iletişim bilgileri aracılığıyla Sahibine yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir ve Mülk Sahibi tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her zaman bir ay içinde ele alınacaktır.

Çerez Politikası

Bu Uygulama İzleyicileri kullanır. Daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcı Çerez Politikasına başvurabilir.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal işlem

Kullanıcının Kişisel Verileri, Mülk Sahibi tarafından Mahkemede veya bu Uygulamanın veya ilgili Hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan aşamalarda yasal amaçlar için kullanılabilir.

Kullanıcı, resmi makamların talebi üzerine Sahibinin kişisel verilerini ifşa etmesinin gerekebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verilerine dair ek bilgiler

Bu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, bu Uygulama, Kullanıcıya talep üzerine belirli Hizmetler veya Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem kaydı ve bakımı

İşletim ve bakım amacıyla, bu Uygulama ve herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, bu Uygulama ile etkileşimi kaydeden dosyaları toplayabilir (Sistem kayıtları) bu amaçla diğer Kişisel Verileri (IP Adresi gibi) kullanır.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, herhangi bir zamanda Sahibinden talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başındaki iletişim bilgilerine bakın.

"Takip Etme" istekleri nasıl işlenir?

Bu Uygulama, “Takip Etme” isteklerini desteklemez.

Kullandığı üçüncü taraf hizmetlerinden herhangi birinin “Takip Etme” isteklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını okuyun.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Sahip, Kullanıcılarını bu sayfada ve muhtemelen bu Uygulamada bilgilendirerek ve/veya - teknik ve yasal olarak mümkün olduğu ölçüde - Kullanıcılarına mevcut herhangi bir iletişim bilgisi aracılığıyla Kullanıcılara bir bildirim göndererek herhangi bir zamanda bu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Sahip. Altta listelenen son değişiklik tarihine atıfta bulunarak bu sayfayı sık sık kontrol etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

 

Değişikliklerin Kullanıcının onayına dayalı olarak gerçekleştirilen işleme faaliyetlerini etkilemesi durumunda, Sahip, gerektiğinde Kullanıcıdan yeni onay alacaktır.

Tanımlar ve yasal referanslar

Kullanım Verileri

Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü şahıs hizmetleri) aracılığıyla otomatik olarak toplanan bilgiler: Bu Uygulamayı kullanan Kullanıcılar tarafından kullanılan bilgisayarların IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı), isteğin zamanı, sunucuya isteği göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucunun yanıt durumunu gösteren sayısal kod (başarılı sonuç, hata vb.), menşe ülke, Kullanıcı tarafından kullanılan tarayıcının ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli zaman ayrıntıları (örn. ziyaret edilen sayfalar ve cihazın işletim sistemi ve/veya Kullanıcının BT ortamıyla ilgili diğer parametreler.

Kullanıcı 

Bu Uygulamayı kullanan, aksi belirtilmedikçe Veri Sahibi ile örtüşen kişi.

Veri Sahibi

Kişisel Verilerin atıfta bulunduğu gerçek kişi.

 

Veri İşlemcisi (veya Veri Sorumlusu)

Bu gizlilik politikasında açıklandığı şekilde, Kontrolör adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya diğer organ.

Veri Denetleyicisi (veya Sahibi)

Bu Uygulamanın çalıştırılması ve kullanılmasına ilişkin güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, kurum veya diğer organ. Veri Sorumlusu, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibidir.

Bu Uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı ve işlendiği araçlar.

Hizmet

İlgili koşullarda (varsa) ve bu sitede/uygulamada açıklandığı şekilde bu Uygulama tarafından sağlanan hizmet.

Avrupa Birliği (veya AB)

Aksi belirtilmedikçe, bu belgede Avrupa Birliği'ne yapılan tüm atıflar, Avrupa Birliği'ne ve Avrupa Ekonomik Alanı'na tüm mevcut üye ülkeleri içerir.

Çerez

Çerezler, Kullanıcının tarayıcısında saklanan küçük veri kümelerinden oluşan İzleyicilerdir.

İzleyici

İzleyici, örneğin Kullanıcının cihazındaki bilgilere erişerek veya bu bilgileri depolayarak Kullanıcıların izlenmesini sağlayan, örneğin Çerezler, benzersiz tanımlayıcılar, web işaretçileri, yerleşik komut dosyaları, e-etiketler ve parmak izi gibi herhangi bir teknolojiyi belirtir.

Yasal bilgi

Bu gizlilik bildirimi, (AB) 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Md. 13/14 dahil olmak üzere birçok mevzuatın hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu gizlilik politikası, bu belgede aksi belirtilmedikçe, yalnızca bu Uygulama ile ilgilidir. 

Latest update: May 30, 2022

iubenda bu içeriği barındırır ve yalnızca sağlanması için kesinlikle gerekli olan Kişisel Verileri toplar.

Gizlilik Politikasının tamamını göster