Şartlar ve Koşullar


Bu şartlar ve koşullar ("Şartlar", "Sözleşme"), Kharm Tech B.V. ("Kharm Tech B.V.", "biz", "biz" veya "bizim") ile siz ("Kullanıcı", "siz" veya "sizin"). Bu Sözleşme, Glaries mobil uygulamasını ve herhangi bir ürün veya hizmetini (topluca "Mobil Uygulama" veya "Hizmetler") kullanımınıza ilişkin genel şartlat ve koşulları belirlemektedir.


Hesaplar ve üyelik
Bu Mobil Uygulamayı kullanmak için en az 18 yaşında olmalısınız. Bu Mobil Uygulamayı kullanarak ve bu Sözleşmeyi kabul ederek en az 18 yaşında olduğunuzu garanti ve beyan etmektesiniz. Mobil Uygulamada bir hesap oluşturursanız, hesabınızın güvenliğini sağlamakla sorumlusunuz ve hesap altında gerçekleşen tüm faaliyetler ve bununla bağlantılı olarak yapılan diğer işlemler tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Her türlü yanlış iletişim bilgilerinin verilmesi, hesabınızın feshedilmesine yol açabilir. Hesabınızın yetkisiz kullanımını veya diğer güvenlik ihlallerini derhal bize bildirmelisiniz. Bu tür eylemler ya da ihmaller sonucunda maruz kalınan her türlü zarar da dahil olmak üzere, sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir eylem veya ihmalden sorumlu olmayacağız.


Yetişkin içerik
Mobil Uygulamada belirli yetişkinlere veya erişkinlere uygun içerik bulunabileceğini lütfen unutmayın. Yetişkinlere uygun veya yetişkinlere uygun içeriğin bulunduğu durumlarda, 18 yaşından küçük ya da geçerli herhangi bir hukuki alanının yasaları uyarınca bu tür içeriğe erişmesine izin verilmeyen kişiler bu tür içeriğe erişemez. 18 yaşından küçük birinin Hizmetler aracılığıyla bir işlem yapmak istediğini öğrenirsek, 1998 tarihli Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası ("COPPA") uyarınca doğrulanmış ebeveyn iznine ihtiyacımız olacaktır. Mobil Uygulamanın belirli alanları hiçbir koşulda 18 yaşından küçük çocukların kullanımına açık olmayabilir.


Faturalandırma ve ödemeler

Tüm ücretleri veya ücretleri, bir ücret veya ücretin vadesi geldiği ve ödeneceği tarihte yürürlükte olan ücretler, masraflar ve faturalandırma koşullarına uygun olarak hesabınıza ödeyeceksiniz. Hizmetlerin ücretsiz deneme bazında sunulduğu durumlarda, ödeme fatura ayrıntılarınızı (ücretsiz deneme süresinin başlangıcından önce gerekli olabilir) girdiğiniz zaman değil, ücretsiz deneme süresi sona erdikten sonra gerekli olabilir. Eğer abone olduğunuz Hizmetler için otomatik yenileme etkinleştirilirse, seçtiğiniz süreye göre otomatik olarak ücretlendirilirsiniz. Mobil Uygulama ile Kullanıcıları arasındaki hassas ve özel veri alışverişi, SSL güvenli bir iletişim kanalı üzerinden gerçekleşir ve dijital imzalarla şifrelenir ve korunur. Eğer ki bize göre, satın alma işleminiz yüksek riskli bir işlem teşkil ediyorsa, geçerli bir fotoğraflı resmi kimliğinizin bir kopyasını ve muhtemelen satin alma işlemi için kullanılacak kredi veya banka kartı için yakın tarihli bir banka ekstresinin bir kopyasını iletmenizi isteyeceğiz. Ürünleri ve ürün fiyatlarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Ayrıca bize verdiğiniz herhangi bir siparişi reddetme hakkımız da saklıdır. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, kişi başına, hane başına veya sipariş başına satın alınan miktarları sınırlayabilir veya iptal edebiliriz. Bu sınırlamaşar aynı müşteri hesabı, aynı kredi kartı ve/veya aynı fatura ve/veya gönderim adresini kullanan siparişler tarafından ya da altında verilen siparişleri içerebilir. Bir siparişi değiştirmemiz veya iptal etmemiz durumunda, siparişin verildiği sırada verilen e-posta ve/veya fatura adresi/telefon numarası ile iletişime geçerek sizi bilgilendirmeye çalışabiliriz.


Bilgilerin doğruluğu
Ara sıra Mobil Uygulamada ürün açıklamaları, fiyatlandırma, ürün nakliye ücretleri, bulunabilirlik, promosyonlar ve tekliflerle ilgili olabilecek yazım hataları, yanlışlıklar ya da eksiklikler içeren bilgiler olabilir. Mobil Uygulamadaki veya ilgili Hizmetteki herhangi bir bilginin yanlış olması durumunda, herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın (siparişinizi gönderdikten sonra da dahil olmak üzere) herhangi bir hatayı, yanlışlığı veya eksikliği düzeltme ve bilgileri değiştirme veya güncelleme veya siparişleri iptal etme hakkımız saklıdır). Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, fiyatlandırma bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Mobil Uygulamadaki bilgileri güncelleme, değiştirme veya netleştirmeye dair herhangi sorumluğu üstlenmiyoruz. Mobil Uygulamada veya ilgili herhangi bir Hizmette yer alan tüm bilgilerin değiştirildiğini veya güncellendiğini belirtmek için Mobil Uygulamada uygulanan belirli bir güncelleme veya yenileme tarihi alınmamalıdır.


Üçüncü taraf hizmetleri
Üçüncü taraf hizmetlerini etkinleştirmeye, bunlara erişmeye veya bunları kullanmaya karar verirseniz, bu tür diğer hizmetlere erişiminizin ve bunları kullanımınızın yalnızca bu tür diğer hizmetlerin hüküm ve koşullarına tabi olduğu konusunda bilgilendirilirsiniz, ve içerikleri veya verileri işleme biçimleri (verileriniz dahil) veya sizinle bu tür diğer hizmetlerin sağlayıcısı arasındaki herhangi bir etkileşim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür diğer hizmetlerin herhangi bir yönünü teyit etmeyiz, bu konuda yükümlü ya da sorumlu değiliz, ve temsilcisi değiliz. Bu tür diğer hizmetlerle ilgili olarak Kharm Tech B.V.'ye karşı herhangi bir hak talebinden gayri kabili rücu olarak feragat edersiniz. Kharm Tech B.V., bu tür diğer hizmetleri etkinleştirmeniz, bunlara erişmeniz veya bunları kullanmanız veya bu tür hizmetlerin gizlilik uygulamalarına, veri güvenliği süreçlerine veya diğer politikalarına güvenmenizden kaynaklanan veya neden olduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir. İlgili mobil uygulamalarda bu tür diğer hizmetlere kaydolmanız veya oturum açmanız gerekebilir. Diğer hizmetleri etkinleştirerek, Kharm Tech B.V.'nin bu tür diğer hizmetlerin kullanımını veya etkinleştirilmesini kolaylaştırmak için verilerinizi gerektiği şekilde ifşa etmesine açıkça izin vermiş olursunuz.


Yedekler
Mobil Uygulamada bulunan İçerikten sorumlu değiliz. Hiçbir durumda herhangi bir İçeriğin kaybından sorumlu tutulamayız. İçeriğinizin uygun şekilde yedeğini almak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yukarıdakilere bakılmaksızın, bazı durumlarda ve belirli koşullarda kesinlikle hiçbir yükümlülük olmaksızın, belirli bir tarih ve saatte silinen verilerinizin bir kısmını veya tamamını yedeklemiş olabileceğimiz durumlarda kendi amaçlarımız için geri yükleyebiliriz. İhtiyacınız olan verilerin mevcut olacağını garanti etmiyoruz.


Diğer mobil uygulamalara bağlantılar
Bu Mobil Uygulama diğer mobil uygulamalara bağlı olabilse de, burada özellikle belirtilmediği sürece, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantılı mobil uygulama ile herhangi bir onay, ortaklık, sponsorluk, destek veya bağlantıyı kastetmemekteyiz.. Herhangi bir işletmenin veya bireyin tekliflerini veya mobil uygulamalarının içeriğini incelemek veya değerlendirmekten sorumlu değiliz ve garanti vermiyoruz. Diğer üçüncü tarafların eylemleri, ürünleri, hizmetleri ve içeriği için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz. Bu Mobil Uygulamadan bağlantı ile eriştiğiniz herhangi bir mobil uygulamanın yasal beyanlarını ve diğer kullanım koşullarını dikkatlice incelemelisiniz. Diğer site dışı mobil uygulamalara bağlanma riski size aittir.


Reklamlar
Mobil Uygulamanın kullanımı sırasında, Mobil Uygulama üzerinden ürün veya hizmetlerini gösteren reklam verenler veya sponsorlar ile yazışmalara girebilir ya da tanıtımlarına katılabilirsiniz. Bu tür herhangi bir faaliyet ve bu tür faaliyetlerle ilgili her türlü şart, koşul, garanti veya beyan yalnızca siz ve ilgili üçüncü taraf arasındadır. Sizinle herhangi bir üçüncü taraf arasındaki bu tür yazışmalar, satın almalar veya promosyonlar için hiçbir yükümlülüğümüz, yükümlülüğümüz veya sorumluluğumuz olmayacaktır.


Yasaklanmış Kullanımlar
Sözleşmede belirtilen diğer şartlara ek olarak, Mobil Uygulamayı veya İçeriğini aşağıdaki şekillerde kullanmanız yasaktır: (a) herhangi bir yasa dışı amaç için; (b) başkalarını herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmaya veya katılmaya teşvik etmek; (c) herhangi bir uluslararası, federal, eyalet veya eyalet düzenlemelerini, kurallarını, yasalarını veya yerel düzenlemeleri ihlal etmek; (d) fikri mülkiyet haklarımızı veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek veya ihlal etmek; (e) taciz etmek, suistimal etmek, hakaret etmek, zarar vermek, karalamak, iftira atmak, küçük düşürmek, korkutmak veya cinsiyet, cinsel yönelim, din, etnik köken, ırk, yaş, ulusal köken veya engellilik temelinde ayrımcılık yapmak; (f) yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek; (g) Hizmetin veya ilgili herhangi bir mobil uygulamanın, diğer mobil uygulamaların veya İnternet'in işlevselliğini veya çalışmasını etkileyecek veya kullanılabilecek virüsleri veya diğer türdeki kötü amaçlı kodları yüklemek veya iletmek; (h) başkalarının kişisel bilgilerini toplamak veya izlemek; (i) spam, kimlik avı, pharm, bahane, örümcek, tarama veya kazıma; (j) herhangi bir müstehcen veya ahlaksız amaç için; veya (k) Hizmetin veya ilgili herhangi bir mobil uygulamanın, diğer mobil uygulamaların veya İnternet'in güvenlik özelliklerine müdahale etmek veya bunları atlatmak. Yasaklanmış kullanımlardan herhangi birini ihlal ettiğiniz için Hizmeti veya ilgili herhangi bir mobil uygulamayı kullanımınızı sonlandırma hakkımızı saklı tutuyoruz.


Fikri mülkiyet hakları
Bu Sözleşme size Kharm Tech B.V.'nin veya üçüncü şahısların sahip olduğu herhangi bir fikri mülkiyeti devretmez ve bu tür mülkiyete ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler (taraflar arasında olduğu gibi) yalnızca Kharm Tech B.V'ye ait olacaktır. Tüm ticari markalar, hizmet Mobil Uygulamamız veya Hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanılan işaretler, grafikler ve logolar, Kharm Tech B.V. veya Kharm Tech B.V. lisans verenlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Mobil Uygulamamız veya Hizmetlerimizle bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Mobil Uygulamamızı ve Hizmetlerimizi kullanmanız, size herhangi bir Kharm Tech B.V. veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltma veya başka şekilde kullanma hakkı veya lisansı vermez.


Garanti Reddi
Mobil Uygulamamızı veya Hizmetlerimizi kullanımınızın riskinin yalnızca size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Bu Hizmetin "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanacağını kabul edersiniz. Açık veya zımni, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme gibi zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına veya Hizmetin kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti vermiyoruz; Hizmetin kullanımından elde edilebilecek sonuçlar veya Hizmet aracılığıyla elde edilen herhangi bir bilginin doğruluğu veya güvenilirliği veya Hizmetteki kusurların düzeltileceği konusunda da herhangi bir garanti vermiyoruz. Hizmetin kullanımı yoluyla indirilen veya başka bir şekilde elde edilen herhangi bir materyal ve/veya verinin kendi takdirinize ve riskinize bağlı olduğunu ve bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya bu işlemlerden kaynaklanan veri kaybından yalnızca sizin sorumlu olacağınızı anlıyor ve kabul ediyorsunuz. bu tür materyal ve/veya verilerin indirilmesi. Hizmet aracılığıyla satın alınan veya elde edilen herhangi bir mal veya hizmet veya Hizmet aracılığıyla girilen herhangi bir işlem hakkında hiçbir garanti vermeyiz. Bizden veya Hizmet aracılığıyla tarafınızdan alınan sözlü veya yazılı hiçbir tavsiye veya bilgi, burada açıkça belirtilmeyen herhangi bir garanti oluşturmaz.


Sorumluluğun sınırlandırılması
Yürürlükteki yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Kharm Tech B.V., iştirakleri, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, tedarikçileri veya lisans verenleri (a): herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel, cezai, herhangi bir sorumluluk teorisi altında neden olunduğuna bakılmaksızın, (kar, gelir, satış, şerefiye, kullanım veya içerik kaybı, iş üzerindeki etki, iş kesintisi, beklenen tasarruf kaybı, iş fırsatı kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) teminat veya dolaylı zararlar Kharm Tech B.V.'ye bu tür hasarların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa veya bu tür zararları öngörmüş olsa bile, sözleşme, haksız fiil, garanti, yasal görev ihlali, ihmal veya başka türlü dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere için herhangi bir kişiye karşı hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır.
Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, Kharm Tech B.V. ve bağlı kuruluşlarının, görevlilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, tedarikçilerinin ve lisans verenlerinin hizmetlerle ilgili toplam sorumluluğu, bir dolardan daha büyük bir miktarla veya fiilen ödenen bu tür bir yükümlülüğe yol açan ilk olay veya olaydan önceki bir aylık dönem için sizin tarafınızdan Kharm Tech B.V.'ye nakit olarak ödenmiştir herhangi bir miktarla sınırlı olacaktır. Sınırlamalar ve istisnalar, bu çözüm, herhangi bir kaybınızı veya esas amacının başarısızlığını tam olarak tazmin etmezse de geçerlidir.


Tazminat
Kharm Tech B.V.'yi ve bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve acentelerini içeriğiniz, Mobil Uygulama veya Hizmetleri kullanımınız sonucunda veya bunlarla ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraf iddiası, iddiası, eylemi, ihtilafı veya talebiyle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil veya sizin tarafınızdan herhangi bir kasıtlı suistimal içeren herhangi bir yükümlülük, kayıp, hasar veya maliyete karşı tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul edersiniz.


Bölünebilirlik
Bu Sözleşmede yer alan tüm haklar ve kısıtlamalar, yalnızca geçerli yasaları ihlal etmedikleri ölçüde uygulanabilir ve bağlayıcı olacaktır ve bu Sözleşmeyi yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz kılmamaları için gerekli olduğu ölçüde sınırlandırılması amaçlanmaktadır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz olduğuna dair karar verilirse, tarafların niyeti, kalan hükümlerin veya bölümlerin işbu belgenin konusuyla ilgili olarak anlaşmalarını teşkil etmesidir ve kalan tüm hükümler veya bunların bölümleri tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.


Tartışmalı Karar
Bu Sözleşmenin oluşumu, yorumlanması ve uygulanması ve bundan kaynaklanan herhangi bir ihtilaf, ihtilaflara veya hukuk seçimine ilişkin kurallarına bakılmaksızın ve geçerli olduğu ölçüde, Noord-Holland, Hollanda'nın maddi ve usul kanunlarına tabi olacaktır. Bu belgenin konusuyla ilgili davaların münhasır yargı yetkisi ve yeri, Noord-Holland, Hollanda'da bulunan eyalet ve federal mahkemelerdir ve bu mahkemelerin kişisel yargı yetkisini işbu belgeyle kabul etmektesiniz. Bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir davada jüri yargılaması hakkından bu belgeyle feragat etmektesiniz. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bu Sözleşme için geçerli değildir.


Görevlendirme
Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızı veya yükümlülüklerinizi kısmen veya tamamen önceden yazılı onayımız olmadan devredemez, yeniden satamaz, alt lisans veremez veya başka bir şekilde devredemez veya devredemezsiniz, bu onay tamamen kendi takdirimize bağlıdır ve herhangi bir yükümlülük altına girmez; bu tür herhangi bir devir veya devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerinden herhangi birini, varlıklarının veya hisselerinin tamamının veya önemli bir kısmının satışının bir parçası olarak veya bir birleşmenin parçası olarak herhangi bir üçüncü tarafa tamamen veya kısmen devretmekte özgürüz.


Değişiklikler ve düzeltmeler
Bu Sözleşmenin güncellenmiş bir versiyonunun Mobil Uygulamada yayınlanmasından sonra geçerli olmak üzere, bu Sözleşmeyi veya Mobil Uygulama veya Hizmetlere ilişkin politikalarını herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutarız. Bunu yaptığımızda, bu sayfanın altındaki güncellenmiş tarihi revize edeceğiz. Bu tür değişikliklerden sonra Mobil Uygulamayı kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişikliklere onay verdiğiniz anlamına gelir.


Bu şartların kabulü
Bu Sözleşmeyi okuduğunuzu ve tüm hüküm ve koşullarını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Mobil Uygulamayı veya Hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmeye bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin şartlarına uymayı kabul etmiyorsanız, Mobil Uygulama ve Hizmetlerini kullanmaya veya bunlara erişmeye yetkiniz yoktur.


Bizimle iletişime geçmek için
Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
Bu belge en son 05 Temmuz 2022'de güncellenmiştir.